Elise Nguyễn

Quốc gia đáng sống: Khi người dân không còn tâm niệm “phi thương bất phú”

Quốc gia đáng sống: Khi người dân không còn tâm niệm “phi thương bất phú”
Members Public

Khi một đất nước mà tất cả cùng khắc cốt ghi tâm rằng không giàu thì không ai lo cho mình, đất nước ấy đang thể hiện cả một vùng trời hoang vu chính sách công.

Elise Nguyễn
Quốc gia đáng sống

Ủng hộ báo chí độc lập →