Đặng Hoàng Giang

Nghệ thuật phê bình người khác

Nghệ thuật phê bình người khác
Members Public

“Nếu như chúng ta không thống nhất được với nhau thì ít nhất chúng ta có thể giúp để thế giới yên ổn hơn cho sự đa dạng.” – John F. Kennedy “Hãy nhẹ nhàng với người trẻ, trắc ẩn với người già, khích lệ người cố gắng, và khoan dung với người yếu và […]

Đặng Hoàng Giang
Quan điểm
Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?

Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?
Members Public

“Tôi nói chuyện với người nào cũng với cách như nhau, bất kể anh ta là người quét rác hay chủ tịch trường đại học” – Albert Einstein “Tôn trọng được phát minh ra để lấp đầy không gian mà đáng lẽ tình yêu phải ở đó” – Leo Tolstoy Cùng tác giả: Xét xử […]

Đặng Hoàng Giang
Quan điểm
Xét xử lưu động hay show diễn công lý

Xét xử lưu động hay show diễn công lý
Members Public

Các phiên toà lưu động đông người xem có thực sự giúp tuyên truyền, phổ biến pháp luật hay chỉ là sự kiện lăng nhục khổng lồ được sắp đặt trước? Đặng Hoàng Giang Từ 7 giờ sáng ngày 20 tháng Một năm 2014, hàng nghìn người đổ về nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, […]

Đặng Hoàng Giang
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →