Hòa Nguyễn

Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 3 và hết: Nhân quyền

Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 3 và hết: Nhân quyền
Members Public

Tiếp theo kỳ 2, tôi sẽ thảo luận tới một nguyên tắc quan trọng của dân chủ, đó là nhân quyền. Nhân quyền là một khái niệm không được đề cập đến trong diễn ngôn của Nho giáo trước khi tiếp xúc với văn minh phương Tây, nhưng không thể phủ nhận, trong lý thuyết […]

Hòa Nguyễn
Văn hóa chính trị
Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 2: Phê bình chính trị

Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 2: Phê bình chính trị
Members Public

Ở kỳ 1, tôi đã dùng những dẫn chứng lịch sử được ghi chép trong giai đoạn tiếp xúc của trí thức phương Đông và nền văn minh phương Tây, nhằm làm sáng tỏ một hiện tượng khá thú vị, đó là việc những trí thức phương Đông nhiệt tình nhất với những giá trị […]

Hòa Nguyễn
Văn hóa chính trị
Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 1: Trí thức Nho học buổi giao thời

Nho giáo có xung khắc với dân chủ? – Kỳ 1: Trí thức Nho học buổi giao thời
Members Public

Với tư cách là một độc giả “trầm lặng” của Luật Khoa tạp chí, “trầm lặng” theo ý nghĩa chỉ theo dõi để đọc chứ không “like” hay “comment”, việc viết một bài phản biện dài dòng như thế này có thể nói là một cơ sự ngoài ý muốn mà tôi chẳng từng nghĩ […]

Hòa Nguyễn
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →