Kiến Minh

Chùa Ba Vàng và sự can thiệp bất hợp lý của nhà nước

Chùa Ba Vàng và sự can thiệp bất hợp lý của nhà nước
Members Public

Chỉ cần tìm hiểu một chút về giáo lý Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo Bắc tông vốn thịnh hành ở Việt Nam, ta sẽ thấy những điều được truyền giảng ở chùa Ba Vàng có vẻ không giống với giáo lý Phật giáo, vốn nhấn mạnh sự tu tập của mỗi bản thân […]

Kiến Minh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →