Phạm Hồng Linh

Một nhà độc tài tiềm ẩn, xung đột sắc tộc, và những thách thức khác của nền dân chủ non trẻ Myanmar

Một nhà độc tài tiềm ẩn, xung đột sắc tộc, và những thách thức khác của nền dân chủ non trẻ Myanmar
Members Public

Truyền thông quốc tế đổ dồn mọi chú ý về Myanmar và cuộc bầu cử vào cuối năm 2015, khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democracy – gọi tắt là NLD) thắng cử. Trước đó, Mynamar đã chịu cảnh độc tài hàng chục năm dưới bóng chính quyền quân […]

Phạm Hồng Linh
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →