Thanh Hải

Anh có quyền mời luật sư, nhưng không có cơ hội được trả tự do

Anh có quyền mời luật sư, nhưng không có cơ hội được trả tự do
Members Public

Thanh Hải (dịch từ Foreign Policy) Ngay cả trong những phiên tòa mang tính trình diễn như vụ Chu Vĩnh Khang, Trung Quốc cũng thuê những luật sư tài năng nhất để “bảo vệ” cho những vị quan chức thất sủng này.

Thanh Hải
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →