Văn Thương

Đọc sách là một cách phản kháng

Đọc sách là một cách phản kháng
Members Public

Hãy đọc để giữ cho mình một ngọn lửa nhỏ, dù lúc này nó có thể phải ẩn giấu đi.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?

Không bỏ ai lại phía sau, vì sao người lao động nhập cư vẫn bỏ chạy?
Members Public

Ba chữ I khiến cho chính sách hỗ trợ người dân trong đại dịch thất bại.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Nghĩ lại về một Việt Nam "vô thần"

Nghĩ lại về một Việt Nam "vô thần"
Members Public

Có tương lai nào cho đa dạng tín ngưỡng thực sự ở Việt Nam?

Văn Thương
Tôn giáo
Có đường dây nóng nào để người dân báo cáo khi bị công an hà hiếp không quý vị?

Có đường dây nóng nào để người dân báo cáo khi bị công an hà hiếp không quý vị?
Members Public

Chính quyền thúc người dân tố cáo nhau thì giỏi lắm.

Văn Thương
covid-19
Vì sao người nghèo vẫn cứ nghèo mãi? Không phải do họ lười biếng đâu

Vì sao người nghèo vẫn cứ nghèo mãi? Không phải do họ lười biếng đâu
Members Public

Một cuốn sách ở đẳng cấp Nobel Kinh tế có thể khiến bạn trở nên nhân ái hơn.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Bầu cử Quốc hội: Ta có quyền hy vọng gì?

Bầu cử Quốc hội: Ta có quyền hy vọng gì?
Members Public

Đi bầu hay không đi bầu, ta vẫn cần làm một cử tri có hiểu biết.

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang
Nhân đại hội đảng, nghĩ về cách chính quyền chế tạo lòng tin yêu

Nhân đại hội đảng, nghĩ về cách chính quyền chế tạo lòng tin yêu
Members Public

“Mọi chuyện thật tệ, nhưng xưa giờ vẫn tệ như vậy mà, tức là chúng không tệ như ta tưởng.”

Văn Thương
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →