1975

Joe Biden chống người tị nạn Việt Nam năm 1975?

Joe Biden chống người tị nạn Việt Nam năm 1975?
Members Public

Trong khi cuộc bầu cử Mỹ đã trở thành màn đối đầu trực diện giữa Joe Biden và Donald Trump, nhiều người đang lan truyền thông tin cho rằng ông Biden đã phản đối giúp người Việt Nam tị nạn sang Mỹ sau khi Sài Gòn thất thủ. Cáo buộc Một số trang thông tin […]

Huỳnh Minh Triết
Kiểm chứng
30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế
Members Public

Có đủ căn cứ và cơ sở để cho rằng tồn tại hai quốc gia tách biệt trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1975.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →