ái quốc cộng hòa

Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?

Vì sao tôi lại phải trung thành với đất nước Việt Nam?
Members Public

Lòng trung thành cũng giống như tình yêu nam nữ. Nó phải đến từ hai phía.

Bùi Công Trực
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →