án oan cà mau

Cà Mau oan án – Kỳ 2: Sách nhiễu và kỳ thị sau ngày giải oan

Cà Mau oan án – Kỳ 2: Sách nhiễu và kỳ thị sau ngày giải oan
Members Public

Kỳ 1: Bỗng dưng bị bắt Sau 386 ngày bị giam oan, cuộc sống trước kia đã không bao giờ trở lại với Lê Minh Nhựt. Biến cố bất ngờ đó đã đẩy gia đình đến một cuộc sống mà họ chưa bao giờ hình dung. Tôi gặp Nhựt, mẹ và em gái anh trong […]

Trần Phương
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →