báo chí Việt Nam

2020 là một năm cám cảnh của báo chí Việt Nam

2020 là một năm cám cảnh của báo chí Việt Nam
Members Public

Một năm báo chí buồn. Năm sau sợ là còn buồn hơn nữa.

Bùi Nguyên Sa
Báo chí
Freedom House: Xếp thứ 177/198, Việt Nam vẫn hơn Lào về tự do báo chí

Freedom House: Xếp thứ 177/198, Việt Nam vẫn hơn Lào về tự do báo chí
Members Public

Báo cáo Tự do báo chí (Freedom of the Press) năm 2017 của tổ chức Freedom House đã liệt Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do báo chí, xếp thứ 177 trên thế giới và là một trong 5 nước có tự do báo chí tệ nhất khu vực châu Á – […]

Tô Di
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →