An Nam

3 bộ phim Hàn Quốc dựa trên chuyện có thật về chính trị và công lý

3 bộ phim Hàn Quốc dựa trên chuyện có thật về chính trị và công lý
Members Public

Không chỉ lôi cuốn về mặt cảm xúc, chúng còn giúp bạn hiểu thêm về lịch sử.

An Nam
Xã hội
5 bộ phim về tù nhân chính trị đáng xem từng phút

5 bộ phim về tù nhân chính trị đáng xem từng phút
Members Public

Những tác phẩm lay động lòng người từ năm nền điện ảnh ít được nhắc tới.

An Nam
Chính trị
100 năm máu đổ cho quyền sở hữu đất đai

100 năm máu đổ cho quyền sở hữu đất đai
Members Public

100 năm qua, máu nhân dân vẫn đổ không ngừng.

An Nam
đất đai

Ủng hộ báo chí độc lập →