barrister

“Luật sư” trong tiếng Anh là gì? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

“Luật sư” trong tiếng Anh là gì? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ
Members Public

Luật sư là “lawyer”, “attorney”, “solicitor”, hay “barrister”? Còn phải xem người ấy làm gì, và làm ở đâu.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →