Tiếng Anh

Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 2: Các chủ thể trong quá trình bầu cử

Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 2: Các chủ thể trong quá trình bầu cử
Members Public

Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới Chúng ta có thể chia các chủ thể của quá trình bầu cử thành bốn nhóm lớn: nhóm tổ chức (election organisers), nhóm ứng cử (candidates), nhóm cử tri (voters) và nhóm quan sát (observers). Chất lượng và tính độc lập của cả bốn nhóm […]

Vincente Nguyen
Bầu cử
Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới

Tiếng Anh về bầu cử – Kỳ 1: Các hệ thống bầu cử trên thế giới
Members Public

Mỗi nơi, mỗi khác.

Vincente Nguyen
Bầu cử
Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”

Học tiếng Anh về phỉnh nịnh chính trị, nhân chuyện “mái đầu bạc trắng hiên ngang”
Members Public

Một lược khảo về phỉnh nịnh chính trị, từ truyện ngụ ngôn cho đến thời lập quốc Hoa Kỳ.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Hạn chế của Việt ngữ: Dân tộc – quốc gia – nhà nước

Hạn chế của Việt ngữ: Dân tộc – quốc gia – nhà nước
Members Public

Nation là gì? State là gì? Là dân tộc, quốc gia, hay nhà nước?

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Tiếng Anh
Tìm hiểu về phân biệt sắc tộc qua các thuật ngữ pháp lý

Tìm hiểu về phân biệt sắc tộc qua các thuật ngữ pháp lý
Members Public

Không ai an toàn trước nạn phân biệt sắc tộc.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Khủng hoảng Myanmar và câu chuyện về can thiệp nhân đạo

Khủng hoảng Myanmar và câu chuyện về can thiệp nhân đạo
Members Public

Những gì đang xảy ra tại Myanmar là một tình huống kinh điển cho việc can thiệp nhân đạo.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Tiếng Anh pháp lý: Học thuật ngữ để hiểu rõ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tiếng Anh pháp lý: Học thuật ngữ để hiểu rõ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
Members Public

Tìm hiểu động cơ, mục tiêu và triết lý của những người làm luật qua các thuật ngữ quan trọng.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh
Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không

Học tiếng Anh về “chính đảng”, tự hỏi Đảng Cộng sản có phải là một đảng hay không
Members Public

Các định nghĩa về chính đảng xưa nay dường như xa lạ với mô hình Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vincente Nguyen
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →