bất bình đẳng

COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?

COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?
Members Public

Các chính sách chống dịch đang gây nên tình trạng “lấy của người nghèo chia cho người giàu”.

Vincente Nguyen
bất bình đẳng
Chúng ta tỏ ra muốn bình đẳng, nhưng có thực sự muốn bình đẳng không?

Chúng ta tỏ ra muốn bình đẳng, nhưng có thực sự muốn bình đẳng không?
Members Public

Một cuộc phỏng vấn với nhà văn, nhà phân tâm học người Anh Adam Phillips. Dịch từ: Do we really want equality? – New Internationalist, 2/2/2004 Chúng ta thực sự muốn bình đẳng sao? Điều kỳ lạ về sự bình đẳng là có rất nhiều người tỏ ra đề cao nó và nỗ lực vì […]

Nguyễn Hồng Phúc
Chuyên đề
Lịch sử gợi ý 3 cách giảm chênh lệch giàu nghèo: chiến tranh, cách mạng cộng sản và dịch bệnh.

Lịch sử gợi ý 3 cách giảm chênh lệch giàu nghèo: chiến tranh, cách mạng cộng sản và dịch bệnh.
Members Public

Chiến tranh, cách mạng cộng sản và dịch bệnh là ba yếu tố đã làm giảm bất bình đẳng về kinh tế trong hàng ngàn năm lịch sử vừa qua. Dịch từ: History suggests there is a way to lower inequality. But you’re not going to like it (Ana Swanson, The Washington Post, 19/4/2017). Bất […]

Phạm Nguyên Trường
Café Luật Khoa
Phân hoá giàu nghèo đe doạ nền dân chủ như thế nào

Phân hoá giàu nghèo đe doạ nền dân chủ như thế nào
Members Public

Tình trạng phân hoá giàu nghèo sâu sắc trong các xã hội dân chủ dẫn đến hai thứ: (i) tham vọng của số đông cử tri muốn tái phân phối của cải xã hội thông qua các chính trị gia dân tuý, và (ii) các cuộc đảo chính do các đại gia chống lưng. Đó là thảm hoạ của các nền dân chủ.

Minh Anh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →