bắt nạt trong quân đội

Anh và Nga giải quyết nạn bạo lực trong quân đội như thế nào

Anh và Nga giải quyết nạn bạo lực trong quân đội như thế nào
Members Public

Ở đâu cũng có nạn bạo lực, nhưng cách ứng xử của các chính quyền thì rất khác nhau.

Bùi Công Trực
Quốc tế
Vụ quân nhân tử vong: Mô típ hành xử quen thuộc của chính quyền với những cái chết bất minh

Vụ quân nhân tử vong: Mô típ hành xử quen thuộc của chính quyền với những cái chết bất minh
Members Public

Ngày nào còn độc quyền chân lý, ngày đó công lý còn bị bắt nạt.

Yên Khắc Chính
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →