bầu cử đại biểu quốc hội

5 nghị sĩ 9x Việt Nam và thế giới

5 nghị sĩ 9x Việt Nam và thế giới
Members Public

Thế giới những năm gần đây chứng kiến sự nổi lên của nhiều nghị sĩ 9x ở các cơ quan dân cử. Dưới đây là 5 gương mặt 9x nổi bật, là nghị viên trẻ nhất trong nghị viện của đất nước họ. 1. Mhairi Black | 1994 | Anh Mhairi Black là một nữ chính […]

Dạ Lãm
Nghề Luật
“Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 2: Anh Quốc

“Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 2: Anh Quốc
Members Public

Nam Quỳnh Kỳ trước: “Bám đuôi” Đại Biểu Quốc Hội bằng Internet – Kỳ 1: Việt Nam Trong bài trước, người viết kết luận rằng công cụ internet không hiệu quả trong việc giám sát hoạt động đại biểu quốc hội tại Việt Nam. Trong bài này, người viết sẽ làm điều tương tự sử […]

Nam Quỳnh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →