biểu tình cá chết

Tôi đã gặp

Tôi đã gặp
Members Public

Một bài thơ dành tặng những người đang bị giam cầm vì lương tâm mình.

Thái Thanh
Chuyên đề
Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa

Thư gửi 500 anh em về 500 triệu USD bồi thường của Formosa
Members Public

500 anh em thân mến, Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có vẻ đang gây tranh cãi ở Việt Nam chẳng kém gì vụ Formosa. Còn nhớ không “một thời đạn bom một thời hòa bình”? “Tảo đỏ” đối đầu “xả thải”, làm mưa làm gió khắp các “cõi giang hồ” Facebook cũng như […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa
Hiệp Ước Paris: Niềm tin mới cho bảo vệ môi trường tại Việt Nam?

Hiệp Ước Paris: Niềm tin mới cho bảo vệ môi trường tại Việt Nam?
Members Public

Việt Nam là một trong những quốc gia góp phần vào việc thúc đẩy để một trong những văn bản Luật Quốc Tế về môi trường quan trọng nhất thiên niên kỷ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2016, nhưng chúng ta thực sự đã làm được những gì? Đoàn Nhã An, dịch […]

Đoàn Nhã An
Quyền con người
Từ Paris đến Vân Lâm, Đài Loan: Chúng ta sẽ để lại môi trường nào cho con cháu?

Từ Paris đến Vân Lâm, Đài Loan: Chúng ta sẽ để lại môi trường nào cho con cháu?
Members Public

Ngay lúc này, Hiệp ước Paris sẽ có tác động như thế nào đến các dự án nhà máy nhiệt điện, ví dụ như 5 nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Bình Thuận – trong đó Vĩnh Tân I (Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) ở Việt Nam? Đó là câu hỏi đang chờ tất cả […]

Đoàn Nhã An
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →