Bình Tây sát tả

“Bình Tây, sát tả” và những cuộc đàn áp Công giáo bị bôi xóa

“Bình Tây, sát tả” và những cuộc đàn áp Công giáo bị bôi xóa
Members Public

Vào thế kỷ 19, giết người Công giáo từng có nghĩa là yêu nước. Phan Bội Châu không nghĩ vậy.

Bùi Công Trực
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →