bob kerrey

Bob Kerrey, “bên thắng cuộc” và tội ác chiến tranh

Bob Kerrey, “bên thắng cuộc” và tội ác chiến tranh
Members Public

Trường Đại Học Fulbright – một bước tiến quan trọng của giáo dục đại học của Việt Nam, đang gây nên nhiều tranh cãi sau khi Thượng Nghị Sĩ Bob Kerrey được lựa chọn trở thành Chủ tịch Quỹ Tín thác của ngôi trường này. Ông Kerrey từng tham gia chiến tranh Việt Nam và […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →