Bolivarism

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 5 và hết: Hugo Chavez vẫn là một nhà yêu nước

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 5 và hết: Hugo Chavez vẫn là một nhà yêu nước
Members Public

Không quá sớm để tuyên bố rằng chủ nghĩa Bolivar đã chết. Nó là một sự thất bại toàn diện, và trên thực tế nó không gì khác hơn là bóng ma của phong trào dân tuý đã làm hại Châu Mỹ Latin suốt nhiều thế hệ. Hugo Chavez chính là người phải chịu trách […]

Đức Việt
Thể chế
Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 4: Nền dân chủ “ngụy biện”

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 4: Nền dân chủ “ngụy biện”
Members Public

Venezuela trong thời kỳ Chavismo có rất nhiều đặc điểm của một nền dân chủ đúng nghĩa. Họ có một hệ thống bầu cử đa đảng. Vị tổng thống của họ được người dân Venezuela bầu ra. Hiến pháp của họ trao quyền cực lớn cho người dân. Và đặc biệt, nhà nước Venezuela thực […]

Đức Việt
Thể chế
Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 2: Tiếm quyền hợp pháp và khởi đầu như mơ

Bolivarism và Sự sụp đổ của Venezuela – Kỳ 2: Tiếm quyền hợp pháp và khởi đầu như mơ
Members Public

Đảo chính quân sự bất thành năm 1992 và bị tống vào tù, Hugo Chavez nghĩ ra một vũ khí mới: chủ nghĩa dân tuý.

Đức Việt
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →