bóng chày

Bóng mềm, bóng cứng… và ẩn dụ bóng chày trong tiếng Anh thời sự

Bóng mềm, bóng cứng… và ẩn dụ bóng chày trong tiếng Anh thời sự
Members Public

Trong mấy chuyện lùm xùm trên trường quốc tế tuần qua, Anh Cả Lý khoái nhất vụ “cô phóng viên áo xanh ‘nhìn bất mãn‘” tại Trung Quốc. Là vầy, trong một phiên quan chức hỏi đáp với báo giới bên lề một phiên họp Quốc hội, có cô phóng viên này, xưng là “phóng […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →