Canons of interpretation/construction

Ngữ pháp tiếng Anh và trận thư hùng ở Tối cao Pháp viện Mỹ

Ngữ pháp tiếng Anh và trận thư hùng ở Tối cao Pháp viện Mỹ
Members Public

Trong kỳ trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu một trường hợp ngữ pháp tiếng Anh gây “bão táp” trên công đường tại Mỹ. Kỳ này, chúng ta tìm hiểu một trường hợp “bão táp” còn kinh hoàng hơn. “Cơn bão” này lên đến tận Tối cao Pháp viện Mỹ, dẫn đến một màn tranh […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →