charisma

Bầu cử Mỹ: Sức hút cá nhân đáng giá bao nhiêu?

Bầu cử Mỹ: Sức hút cá nhân đáng giá bao nhiêu?
Members Public

Nhiều tổng thống Mỹ được bầu lên cho dù thua kém đối thủ về sức hút cá nhân.

Võ Văn Quản
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →