chế độ độc tài

Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán

Luôn muốn trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán
Members Public

Ai cũng có thể bị tiêm nhiễm tính cách độc đoán. Đó là nền tảng của chế độ độc tài.

Vincente Nguyen
Đọc sách cùng Đoan Trang
Người Algeria: 20 năm là quá đủ!

Người Algeria: 20 năm là quá đủ!
Members Public

Nếu có giải thưởng Nobel nào cho nhà lãnh đạo “cống hiến” nhất trong thế kỷ 21 thì Abdelaziz Bouteflika, tổng thống suốt 20 năm qua của Algeria, hẳn phải là một trong những ứng viên sáng giá. Nắm quyền điều hành đất nước từ năm 1999, trải qua suốt bốn nhiệm kỳ, vị tổng […]

Y Chan
Quốc tế
Venezuela: Đường về nô lệ rợp bóng khẩu hiệu “vì dân”

Venezuela: Đường về nô lệ rợp bóng khẩu hiệu “vì dân”
Members Public

Chủ nghĩa dân túy là một con đường, lúc đầu tưởng như là dân chủ.

Phạm Nguyên Trường
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →