chính sách nhập cư

Nước Mỹ chào đón người nhập cư? Không hẳn.

Nước Mỹ chào đón người nhập cư? Không hẳn.
Members Public

Kỳ 1: Nước Mỹ thời lập quốc của những người da trắng tự do Kỳ 2: Nền dân chủ của người da trắng Nước Mỹ vẫn luôn được nghĩ đến như một đất nước chào đón người nhập cư, mở cửa cho những người bị đàn áp. Nhưng trong suy nghĩ đại chúng về nước Mỹ, […]

NDC Giang
Quốc tế
Mỹ – đất nước của người nhập cư

Mỹ – đất nước của người nhập cư
Members Public

Người nhập cư (immigrant) là người rời khỏi đất nước mình để đến một quốc gia khác định cư. Lý do của việc rời đi có thể là kinh tế, gia đình, tôn giáo, hoặc chính trị. Người nhập cư bao gồm những người tị nạn (refugee). Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Vấn […]

Mai Vũ Phạm
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →