Chu Hảo

Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ

Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ
Members Public

Ngày 6/11, dịch giả Phạm Nguyên Trường đã dành cho Luật Khoa tạp chí một cuộc phỏng vấn độc quyền về cuốn sách “Đường về Nô lệ”. Dịch giả Phạm Nguyên Trường, tên thật là Phạm Duy Hiển, là người có hơn 20 đầu sách dịch, đa phần là về chính trị – xã hội. […]

Tâm Don
sách
Dịch ‘tự diễn biến’ sang tiếng Anh như thế nào?

Dịch ‘tự diễn biến’ sang tiếng Anh như thế nào?
Members Public

Bạn bè hỏi sao mấy tháng qua không thấy Anh Cả Lý trên Luật Khoa. Anh Cả Lý chẳng qua lười viết nhưng thừa mứa sĩ diện, bèn vuốt râu bình thản như Gia Cát Lượng gẩy đàn đuổi vạn quân ở Tây Thành, rồi bảo bạn bè: “Anh chúng mày đang bận… tự diễn […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →