chủ nghĩa bài ngoại

Dịch bệnh và chủ nghĩa bài ngoại: Người phương Tây xấu xí?

Dịch bệnh và chủ nghĩa bài ngoại: Người phương Tây xấu xí?
Members Public

Cho đến thời điểm này, người châu Á sinh sống ở phương Tây đang phải trải nghiệm những điều xấu xí nhất trong xã hội phương Tây – chủ nghĩa bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Nhẹ nhàng và lịch sự thì người da trắng, người da đen tránh đến các cửa hiệu Tàu, […]

Võ Văn Quản
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →