chủ nghĩa hư vô

Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình 100 năm viết đè lên lịch sử

Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình 100 năm viết đè lên lịch sử
Members Public

Cách duy nhất để đảng độc tài tạo nên tính chính danh là giành độc quyền kể lại lịch sử.

Y Chan
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →