Chức năng của quốc hội

Hạ viện Anh thông qua Brexit. Triển vọng Brexit ‘cứng’ gần như chắc chắn.

Hạ viện Anh thông qua Brexit. Triển vọng Brexit ‘cứng’ gần như chắc chắn.
Members Public

Ngày 08/02, Hạ viện Anh đã chính thức thông qua dự luật Brexit với nội dung y nguyên như chính phủ đề xuất. Dự luật này sẽ cần chờ Thượng viện thông qua trước khi có hiệu lực. Bài trước: Hạ viện Anh đã ‘thông qua’ Brexit? Chưa. Cùng tìm hiểu quy trình làm luật […]

Nam Quỳnh
Quốc tế
Không thể có những nhà lập pháp hạng nhất nếu đối xử với họ như công dân hạng ba

Không thể có những nhà lập pháp hạng nhất nếu đối xử với họ như công dân hạng ba
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Phiên họp Quốc hội ngày 21/10 có chương trình hoạt động liên quan đến Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) buộc phải kết thúc sớm vì chỉ có 4 ý kiến được nêu […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →