civil law

Dịch tên bằng cấp luật nước ngoài – Kỳ 1: Dễ mà không dễ

Dịch tên bằng cấp luật nước ngoài – Kỳ 1: Dễ mà không dễ
Members Public

LLB, LLM, LLD,… là các bằng cấp luật học nước ngoài bằng tiếng Anh nghe rất oai, nhưng chúng thực sự có nghĩa là gì? Một chuyến du hành vào lịch sử từ nguyên của một số bằng được biết đến nhiều nhất sẽ cho chúng ta những phát hiện thú vị. LLB, LLM, LLD […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →