Công dân toàn cầu

Là một công dân toàn cầu, nhưng yêu nước

Là một công dân toàn cầu, nhưng yêu nước
Members Public

“Nếu bạn nghĩ mình là một công dân của cả thế giới, thì bạn là một người chẳng thuộc về đâu cả. Bạn không hiểu gì về tư cách công dân”. Câu trên đây được trích từ bài phát biểu của Theresa May vào tháng 10/2016, không lâu sau khi bà tiếp quản chiếc ghế […]

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →