công hàm phạm văn đồng

Đánh giá 6 lập luận liên quan đến Công hàm 1958

Đánh giá 6 lập luận liên quan đến Công hàm 1958
Members Public

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng Công hàm 1958 để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Và chúng ta cần chuẩn bị sẵn tâm lý rằng họ sẽ còn một số văn bản khác trong giai đoạn 1955 – 1975 phục […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Biển Đông
Há miệng mắc quai: Nếu luật sư Trung Quốc dùng lý lẽ Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quyền”…

Há miệng mắc quai: Nếu luật sư Trung Quốc dùng lý lẽ Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quyền”…
Members Public

Nếu tiếp tục gọi Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quyền”, chính phủ Việt Nam có thể sẽ rơi vào một tình huống há miệng mắc quai: luật sư Trung Quốc dùng chính lý lẽ “ngụy quyền” của Việt Nam để phủ nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa đối với Hoàng Sa – […]

Phùng Anh Khương
Biển Đông
10 điều cần biết về Công hàm Phạm Văn Đồng

10 điều cần biết về Công hàm Phạm Văn Đồng
Members Public

1. Công hàm là gì? Từ điển và sách giáo khoa về ngoại giao và quan hệ quốc tế thường định nghĩa công hàm (diplomatic note) là văn kiện ngoại giao chính thức của chính phủ hoặc bộ ngoại giao một nước, gửi cho chính phủ hoặc bộ ngoại giao của nước khác hoặc một […]

Đoan Trang
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →