cục an ninh nội địa

Ban Tôn giáo Chính phủ có phó trưởng ban mới: Một đại tá công an

Ban Tôn giáo Chính phủ có phó trưởng ban mới: Một đại tá công an
Members Public

Đại tá Nguyễn Tiến Trọng, người vừa được bổ nhiệm, luôn mặc thường phục trong các buổi họp.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →