cưỡng chế đất

Chủ nghĩa thực dân mới của Việt Nam trên đất Campuchia – Kỳ 2: Khai thác và buôn lậu gỗ

Chủ nghĩa thực dân mới của Việt Nam trên đất Campuchia – Kỳ 2: Khai thác và buôn lậu gỗ
Members Public

Campuchia cấm xuất, Việt Nam vẫn “nhập”.

Lee Nguyen
Quyền con người
Chủ nghĩa thực dân mới của Việt Nam trên đất Campuchia – Kỳ 1: Chiếm đất

Chủ nghĩa thực dân mới của Việt Nam trên đất Campuchia – Kỳ 1: Chiếm đất
Members Public

Khi chính quyền Campuchia móc ngoặc với doanh nghiệp Việt Nam, người dân bản xứ lâm vào cảnh khốn cùng.

Lee Nguyen
Quyền con người
Sở hữu đất đai: Ngoại lệ Hoa Kỳ và ba nguyên tắc sống còn của mọi mô hình

Sở hữu đất đai: Ngoại lệ Hoa Kỳ và ba nguyên tắc sống còn của mọi mô hình
Members Public

“Nếu một người sở hữu chỉ cần một ít tài sản, tài sản đó chính là anh ta… nó trở thành một phần con người anh ta… và bằng cách nào đó, anh ta lớn hơn nhờ sở hữu nó.” – John Steinbeck, The Grapes of Wrath – Sở hữu đất đai là câu chuyện ngàn […]

Võ Văn Quản
đất đai
Giới hạn của cưỡng chế

Giới hạn của cưỡng chế
Members Public

Nói không với “những trận đánh đẹp”.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
đất đai

Ủng hộ báo chí độc lập →