đa đảng

Từ độc đảng sang đa đảng: Đài Loan đã dân chủ hóa cuộc bầu cử như thế nào

Từ độc đảng sang đa đảng: Đài Loan đã dân chủ hóa cuộc bầu cử như thế nào
Members Public

Đảng cò kè, quan cạnh tranh, dân hưởng lợi.

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang
Cẩm nang cai trị: Đa đảng nhưng vẫn độc tài

Cẩm nang cai trị: Đa đảng nhưng vẫn độc tài
Members Public

Khi nói đến dân chủ chúng ta thường nhắc đến các cuộc bầu cử đa đảng. Tuy nhiên, bầu cử đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ, như thực tế cho thấy ở Cambodia, Singapore hay Nga. Có nhiều cách để người cầm quyền bóp méo các cuộc bầu cử này nhằm duy trì […]

Minh Tâm
Bầu cử
Hiến pháp Việt Nam không cấm đa đảng

Hiến pháp Việt Nam không cấm đa đảng
Members Public

Mời xem lại Điều 4.

Trần Hà Linh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →