đại biểu quốc hội Phật giáo

4/5 chức sắc đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là của Phật giáo

4/5 chức sắc đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là của Phật giáo
Members Public

Năm đại biểu là chức sắc tôn giáo chỉ đại diện cho hai tôn giáo.

Thái Thanh
Tôn giáo
Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo

Đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo rất hiếm khi nói về tôn giáo
Members Public

Số lần họ nói về tự do tôn giáo tại Quốc hội có thể đếm được trên một bàn tay.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →