Đàn áp tôn giáo sau năm 1975

Số tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam sụt giảm trầm trọng sau năm 1975

Số tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam sụt giảm trầm trọng sau năm 1975
Members Public

Từ năm 1975 đến nay, số tín đồ của 11/16 tôn giáo tại Việt Nam đã giảm từ 50% đến 90%.

Thái Thanh
Tôn giáo
Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo

Phật giáo miền Nam sau 30/4/1975: Cuộc đại nạn thật sự của Phật giáo
Members Public

Vào buổi trưa ngày 28/5/1994, Đại đức Thích Huệ Thâu, 43 tuổi, đi từng bước chậm rãi ra đằng sau tịnh xá của mình tại một miền quê thuộc xã Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long. Ra đến bờ sông, ông ngồi xuống, gập chân lại trong tư thế thiền của đạo Phật rồi châm lửa […]

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →