dân chủ phi tự do

“Dân chủ tào lao”: Từ lời của Chủ tịch Phúc, tìm hiểu thêm về dân chủ “dởm”

“Dân chủ tào lao”: Từ lời của Chủ tịch Phúc, tìm hiểu thêm về dân chủ “dởm”
Members Public

Dân chủ có muôn hình vạn trạng, trong đó không thiếu những nền dân chủ… “tào lao”.

Võ Văn Quản
Thể chế
Dòng thời gian: Dân chủ hóa toàn cầu 1974-2014

Dòng thời gian: Dân chủ hóa toàn cầu 1974-2014
Members Public

Phỏng dịch và bổ sung từ Larry Diamond, Timeline: Democracy in Recession, The New York Times, 15/9/2015.  

Vi Yên
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →