Đan viện Thiên An bị chặt cây

Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…

Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…
Members Public

Tháng 6/2020, nhiều vụ việc liên quan đến tôn giáo đã xảy ra như tranh chấp giữa một thánh thất Cao Đài độc lập và các tín đồ Cao Đài đăng ký, hay tranh chấp đất đai giữa giáo xứ, đan viện với chính quyền ở một số địa phương cùng với những tin tức […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →