đạo Dương Văn Mình

Tôn giáo tháng 12/2021: Ban Tôn giáo Chính phủ muốn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tôn giáo tháng 12/2021: Ban Tôn giáo Chính phủ muốn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Members Public

Những tin tức tôn giáo đáng chú ý trong tháng cuối cùng của năm 2021.

Thái Thanh
bản tin tôn giáo
Ai đang nói dối bạn về đạo Dương Văn Mình: Bộ đội hay công an?

Ai đang nói dối bạn về đạo Dương Văn Mình: Bộ đội hay công an?
Members Public

Chuyện về một tôn giáo mới bị chính quyền tấn công suốt hơn 30 năm qua.

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức

Tôn giáo tháng 6/2021: Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết liệt bảo vệ tiền công đức
Members Public

Các tin khác: Cơ hội thay đổi chính sách đất đai về tôn giáo; “đạo lạ” âm thầm phát triển.

Thái Thanh
bản tin tôn giáo
Tôn giáo tháng 2/2021: Quốc hội Liên bang Đức sẽ tổ chức điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Tôn giáo tháng 2/2021: Quốc hội Liên bang Đức sẽ tổ chức điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Members Public

Một đại tá công an về phụ trách tôn giáo, trong khi Quốc hội Đức để ý đến Việt Nam.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →