dấu câu

Phẩy Oxford – “soái ca” của những dấu phẩy

Phẩy Oxford – “soái ca” của những dấu phẩy
Members Public

Không đơn giản chỉ là một dấu câu bình dị để ngắt dòng chia đoạn, một dấu phẩy trong tiếng Anh pháp lý từng khiến cho chính phủ Mỹ phải thất thu đến hai triệu đô-la tiền thuế trong một năm. Ngược lại, mới đây cũng chỉ một dấu phẩy đã mang lại cho một […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →