đổ lỗi

Hùa nhau tấn công trí thức: Săn dê tế thần trong khi thả sói chạy rông

Hùa nhau tấn công trí thức: Săn dê tế thần trong khi thả sói chạy rông
Members Public

Khi tấn công trí thức trở thành một phản xạ có điều kiện.

Y Chan
Quan điểm
Đại dịch, bản năng đổ lỗi, và những cuộc săn dê tế thần

Đại dịch, bản năng đổ lỗi, và những cuộc săn dê tế thần
Members Public

Khi chọn được vật tế thần, ta yên chí rằng chỉ cần loại nó đi, tất cả sẽ sạch tội.

Hiền Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →