doctor

Dịch tên bằng cấp Luật nước ngoài – Kỳ 2: Juris Doctor – Bác sĩ Luật?

Dịch tên bằng cấp Luật nước ngoài – Kỳ 2: Juris Doctor – Bác sĩ Luật?
Members Public

Ở bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về các bằng cấp luật học có gốc từ Châu Âu. Lần này, chúng ta cùng tìm hiểu các bằng cấp có nguồn gốc từ lịch sử học thuật rất đặc thù của Mỹ. JD, JSD Cùng với việc ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh
Dịch tên bằng cấp luật nước ngoài – Kỳ 1: Dễ mà không dễ

Dịch tên bằng cấp luật nước ngoài – Kỳ 1: Dễ mà không dễ
Members Public

LLB, LLM, LLD,… là các bằng cấp luật học nước ngoài bằng tiếng Anh nghe rất oai, nhưng chúng thực sự có nghĩa là gì? Một chuyến du hành vào lịch sử từ nguyên của một số bằng được biết đến nhiều nhất sẽ cho chúng ta những phát hiện thú vị. LLB, LLM, LLD […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →