động từ khiếm khuyết

May hay must hay shall hay sao? Tư duy pháp lý trong động từ khiếm khuyết

May hay must hay shall hay sao? Tư duy pháp lý trong động từ khiếm khuyết
Members Public

Một đoàn hổ lốn người, tiên, người lùn chân to, người lùn râu dài, và pháp sư chạy thục mạng trong mưa tên bão lửa. Sau lưng họ là một binh đoàn quỷ khát máu. Đáng sợ nhất lại chính là Balrog, con quỷ khổng lồ huyền thoại từng làm sụp đổ cả một vương […]

Anh Cả Lý
Tiếng Anh

Ủng hộ báo chí độc lập →