đốt vàng mã

Gửi điện thoại cho người chết: Kinh tế lễ nghi và phong tục thờ cúng của người Việt Nam

Gửi điện thoại cho người chết: Kinh tế lễ nghi và phong tục thờ cúng của người Việt Nam
Members Public

Trần sao, âm vậy.

Phùng Anh Khương
Tôn giáo
Vì sao có tháng cô hồn?

Vì sao có tháng cô hồn?
Members Public

Phải chăng tháng cô hồn chỉ là một tháng xui xẻo nên phải cúng để bớt xui?

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →