dữ liệu về tự do tôn giáo

LIV ra mắt cơ sở dữ liệu về tự do tôn giáo tại Việt Nam

LIV ra mắt cơ sở dữ liệu về tự do tôn giáo tại Việt Nam
Members Public

Hôm nay, 17/7, tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (Legal Initiatives for Vietnam – LIV) ra mắt cơ sở dữ liệu về tự do tôn giáo tại Việt Nam. LIV là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại bang California (Hoa Kỳ), cơ quan chủ quản của Luật Khoa tạp chí […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →