Giáo xứ Đồng Đinh

Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo

Tôn giáo tháng 7: Tranh chấp nhà, đất; chính sách đất đai phân biệt đối với các tổ chức tôn giáo
Members Public

Trong bản tin tháng Bảy này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao các tôn giáo khó phát triển với chính sách đất đai phân biệt của chính quyền Việt Nam qua mục [Bàn tay của chính quyền] và mục [Ngày này năm xưa]. Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam tiếp tục […]

Thái Thanh
Tôn giáo
Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…

Tôn giáo tháng 6: Tín đồ về từ rừng, tranh chấp đất đai, VN phản đối báo cáo của Mỹ…
Members Public

Tháng 6/2020, nhiều vụ việc liên quan đến tôn giáo đã xảy ra như tranh chấp giữa một thánh thất Cao Đài độc lập và các tín đồ Cao Đài đăng ký, hay tranh chấp đất đai giữa giáo xứ, đan viện với chính quyền ở một số địa phương cùng với những tin tức […]

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →