giới siêu giàu

COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?

COVID-19 làm giới tài phiệt đã giàu lại còn giàu hơn bằng cách nào?
Members Public

Các chính sách chống dịch đang gây nên tình trạng “lấy của người nghèo chia cho người giàu”.

Vincente Nguyen
bất bình đẳng

Ủng hộ báo chí độc lập →