giới thiệu sách

Tháng Tư đọc gì?

Tháng Tư đọc gì?
Members Public

Luật Khoa xin giới thiệu tới các bạn một số đầu sách để đọc trong tháng Tư - tháng mà những thảo luận và tranh cãi về chiến tranh Việt Nam lẫn Việt Nam Cộng hòa sẽ lại nổi lên như thường lệ. Xin lưu ý: Luật Khoa được hưởng

Luật Khoa tạp chí
giới thiệu sách
Tải sách Bàn về dân chủ của Robert Dahl

Tải sách Bàn về dân chủ của Robert Dahl
Members Public

Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu bản dịch Việt ngữ tác phẩm “Bàn về dân chủ” của nhà khoa học chính trị Robert Dahl (Đại học Yale), được dịch giả Phạm Nguyên Trường chuyển ngữ, do Nhà xuất bản Giấy Vụn ấn hành năm 2015. Bản e-book do NXB Giấy Vụn cung cấp […]

Vi Yên
sách
Tocqueville bàn về sự chuyên chế trong một nền dân chủ

Tocqueville bàn về sự chuyên chế trong một nền dân chủ
Members Public

Cách đây gần ba mươi năm, trong cơn hào hứng trước cảnh phương Tây đánh bại gã cộng sản đáng gờm, học giả Francis Fukuyama đã tuyên bố về “sự cáo chung của lịch sử”, rằng đã tới lúc nền dân chủ tự do sẽ chiến thắng nơi nơi. Song những diễn biến chính trường khó […]

Vi Yên
sách
Brave New World: Tiểu thuyết phản địa đàng tiên tri tương lai

Brave New World: Tiểu thuyết phản địa đàng tiên tri tương lai
Members Public

“Nhưng tôi không muốn khoái lạc. Tôi muốn Chúa, tôi muốn thi ca, tôi muốn những mối nguy đời thực, tôi muốn tự do, tôi muốn thiện lương. Tôi muốn tội lỗi.” “Thực ra,” Mustapha Mond nói, “anh đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.” “Chính vậy,” Hoang Dã bướng bỉnh đáp lời, “tôi đang […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →